Bilder från arbetsdag 28 april 2018

Vattnet spegelblankt

Musik

Allsång

Trevligt umgänge

Värme och glädje

...och svart, svart natt.

3